top of page

Centres de creació de titelles i Teatre Visual

Residències teatrals, espais de creació escènica i formació continuada

L’any 2019 Can Ninot comença una nova etapa entre el Centre Cultural Santa Eulàlia a l’Hospitalet del Llobregat i la seva seu a Sant Cugat amb una programación de Titelles i dos festivals, l’un al novembre a Sant Cugat i l’altre a l’abril a Santa Eulàlia.

 

Amb la programació i els dos festivals hem posat la primera pedra per a començar un circuit de programació per a companyies professionals, però també volem entrar dins del suport en la creació artística, donant suport a companyies que o bé comencen o bé necessiten d’un espai i un assessorament per a desenvolupar els seus espectacles.

 

També volem començar a vehicular el coneixement amb una escola de formació continuada on artistes consolidats puguin donar cursos intensius de formació per a professionals siguin de l’àmbit de les arts escèniques, com d’altres àmbits (educació, comunicació, empresa, temps de lleure…) on la formació en teatre visual i de titelles pugui aportar un valor afegit.

 

Ara tenim una estructura que ens avala i podem iniciar aquesta expansió del nostre projecte en dues noves línies: les residències artístiques i la formació continuada dins el nostre nou centre de creació artística.

El mètode

Convocatòria de residències teatrals per donar suport a creadors dins el teatre visual i de titelles

El mètode

Al llarg del temps necessari per a la creació cedim una sala d’assaig, espai de construcció i un teatre perquè les companyies puguin investigar, crear i assajar un espectacle de nova creació. L’estrena del muntatge es fa el darrer cap de setmana de la residència teatral

Bases convocatòria

Bases convocatòria  noves residències teatrals

Ja s’ha iniciat el projecte i portem des de gener del 2019 treballant-hi. La convocatòria setembre 2019 – gener 2020 està oberta fins al juliol 2020.

Què es una residència

Què es una residència ?

La cessió d’un espai a una companyia perquè pugui fer realitat un projecte teatral. L’assessorament i seguiment del projecte. Entrar dins el circuit de Can Ninot poden actuar en els seus espais i festivals.

Què us oferim?

Una sala d’assaig, a concretar amb cada companyia. Hi podreu venir a assajar entre les 9h i les 16h. Tardes després de les 16:30 i caps de setmana horari a convenir.

 

Estrenar el projecte a Can Ninot dins la seva programació estable. Entre la companyia i l’entitat es decidirà quantes vegades es representarà, amb un mínim d’1 funció i un màxim de 3.

 

La setmana prèvia a l’estrena podreu fer els assajos i el muntatge a l’escenari de Santa Eulàlia , disposant del material tècnic de la sala. També dins el teatre de Can Ninot a Sant Cugat, o bé si es tracta d’un espectacle d’exterior, en un dels dos festivals que organitza Can Ninot: Sant Cugat al novembre. Santa Eulàlia a l’abril. Us donarem suport en la difusió i publicitat del projecte a través de cartelleria, web i xarxes socials de Can Ninot.

Què us oferim
Què us demanem

Què us demanem?

Que ompliu el formulari que trobareu a la nostra web

Que formeu part d’una companyia integrada per estudiants o professionals de les arts escèniques.

Que tingueu un projecte teatral clar i pressupostat, amb una proposta artística i tècnica clara i ganes de tirar-lo endavant.

Que no hagueu estrenat aquest mateix projecte amb anterioritat.

Que tingueu un responsable tècnic de la companyia.

Que utilitzeu la marca Can Ninot com a coproductor de l’espectacle en cas de programació i itinerància de l’espectacle.

Que estigueu en possessió dels drets d’autor de l’obra en cas que en tingui i que us feu càrrec de les despeses que hi estan vinculades.

Que signeu un conveni de col·laboració amb Can Ninot.

període de residència

Quin serà el període de residència?

Projectes: juny-juliol 2020

Assajos: Inici setembre 2020.

Estrena: a pactar amb Can Ninot.

Qui seleccionarà les propostes i quins criteris seguirà?

Una comissió artística formada per: un membre de la junta directiva de Can Ninot , i professors i professores del Centre de Creació de Can Ninot.

 

La comissió valorarà positivament que el projecte…

 

Sigui innovador.

Tingui sostenibilitat econòmica.

Sigui respectuosa amb l’inclusió de gènere i valors de diversitat.

Tingui prevista una itinerància posterior a l’estrena a Can Ninot.

Tingui valor artístic.

Potenciï la cooperativitat.

Treballi la sostenibilitat i el concepte de cultura km.0 de Can Ninot.

Propostes i criteris
Període propostes

Com i quan podeu presentar la proposta?

Cal que ompliu el formulari d’inscripció i que ens feu arribar un dossier a info@canninot.cat. El formulari ens el podeu demanar per correu electrònic.

Descripció de la proposta

Descripció de la proposta.

Cal que ens adjunteu una proposta que inclogui:

 

Projecte artístic.

Fitxa artística que inclogui CV de la companyia i components

Necessitats tècniques (aproximades)

Sostenibilitat econòmica del projecte Itinerància prevista

El termini de presentació de propostes acaba el 25 de juny de 2020.

Resolucion de les propotes

Quan donarem a conèixer la proposta seleccionada?

Un cop rebudes totes les convocatòries es farà una valoració i es comunicarà els projectes sel·leccionats en un termini de 3 setmanes. La companyia tindrà cinc dies per acceptar o rebutjar la residència.

Pla de comunicació

Pla de comunicació

Amb la cooperativa La Sembra, capitenajada per Aina Serra, treballem els aspectes de comunicació i distribució de Can Ninot. L’Aina i el seu equip porten xarxes socials, disseny gràfic, disseny de continguts de la web i programes de mà i d’altres aspectes de la comunicació relacionats amb el Centre de Creació.

 

En el cas de Sant Cugat, també comptem amb un conveni amb el Tot Sant Cugat i el suport de l’Ajuntament amb la seva agenda municipal d’activitats.

 

A L’Hospitalet comptem amb el suport del departament de comunicació de l’Ajuntament, així com el suport en les seves xarxes socials i la distribució de flyers amb la programació del cicle directament a escoles i comerços locals. En el Centre de Creació ens donen suport directament des del Gavinet de Premsa de Cultura de l’Ajuntament.

 

Des de la web de Can Ninot es poden reservar entrades directament amb un sistema a través del qual els espectadors poden retirar la reserva mitjançant un codi QR que reben directament al seu mail amb tots els detalls de la reserva. Així mateix 2 dies abans reben un recordatori també per correu electrònic. Al juliol es publicarà una web específica amb tota la informació del Centre de Creació i linkada a la web de Can Ninot per tal de donar entitat pròpia al projecte i difrenciar-lo de les sales i exhibició d’espectacles, però englobant-lo dins del projecte. En aquesta web es podrà fer la sol·licitud online per a fer residència artística i per a inscriure’s als cursos.

 

Realitzem també un mailing setmanal amb informació variada del món dels titelles i publicitant els nostres espectacles amb un botó directe per a efectuar la reserva. Aquí també inclourem la informació amb un destacat especial sobre les notícies del Centre de Creació. Realitzarem també un mailing específic del Centre de Creació per e enviar als nostres contactes específics de la professió artística, administracions i professionals de la gestió, incloent-hi els nostres contactes internacionals i nacionals.

 

Actualment l’estadística ens diu que tenim un 50% de públic repetidor que arriba a través del nostre mailing i un 50% de públic nou o no registrat a cada sessió. Esperem repetir, amb el temps aquest mateix èxit amb la campanya que iniciarem al juliol.

Descripció de les activitats educatives:

Activitats educatives

Treballem estretament amb les escoles de Sant Cugat i l’Hospitalet, a qui fem arribar les nostres programacions i amb qui desenvolupem des de cursos de formació en titelles, tallers per a mestres, espectacles escolars i fem també extraescolars de titelles dins la nostra escola de teatre. També hem iniciat aquest 2020 el Centre de Creació de Teatre Visual i de Titelles amb el suport de l’Ajuntmanent de l’Hospitalet i que obrirà portes al setembre 2020.

 

L’opertura del Centre s’ha vist retrassada per la crisi sanitària que estem vivint i properament publicarem la seva web i projecte. Com podeu veure fem dos tipus de tasques divulgatives i formatives: una orientada a professionals i una altra a públic en general. També estem dins del Pla de Dinamització Educativa de l’Ajuntament de Sant Cugat i properament entrarem dins del programa Tàndem a Escoles de l’Hospitalet. A través d’aquest vincle ja establert volem organitzar visites al Centre de Creació i aprofitar també aquesta eïna per a que escoles visitin el Centre i hi puguin realitzar petits tallers i experiències al voltant del món dels titelles i el teatre visual.

Centre de formació continuada:

Can Ninot va començar al 2011 oferint cursos i tallers per a professionals i no professionals conjuntament amb una programaciò estable de titelles en el seu teatre. Actualment continuem amb les dues línees al nostre centre de Sant Cugat del Vallès, però des del gener del 2019 hem iniciat una expansió intermunicipal del projecte tan pel que fa al circuit de titelles que fem, com a la línea de formació. Aquesta expansió ens ha portat ja al Centre Cultural Santa Eulàlia, on portem des d’aleshores fent un cicle de titelles amb un gran èxit de públic i on vam fer també un festival de titelles a l’abril del 2019, festival que repetim el 25 d’abril d’enguany.

 

Aquest encaix que hem trobat público privat ens ha portat a augmentar el treball sobre les arts del teatre visual i de titelles, celebrant el 27 d’abril la 1a Mostra de Titelles de l’Hospitalet a Santa Eulàlia sota el nom El Jardí dels Titelles i dins les Festes de la Primavera de la ciutat.

 

Preocupats per la necessitat que surgeixi un centre que treballi pel teatre visual i de titelles i on es doni cabuda tan a l’exhibició, la formació i la creació, hem iniciat aquest projecte que donarà cabuda a nous projectes. A Can Ninot Sant Cugat farem els espectacles de petit format. A Santa Eulàlia els espectacles de mitjà i gran format.

 

Què oferim dins d’aquesta línea de projecte?

Oferir formació continuada no reglada en els següents formats i continguts:

•Monogràfics: cursos de 1, 3 ó 6 jornades on de manera teòrico pràctica s’ofereix una formació intensiva al voltant d’algun contingut molt específic.

      Exemples de cursos:

•Cursos específics per a professionals de les arts escèniques:

·Introducció a l’objecte com a personatge.

·Principis de la manipulació de titelles: interpretació des de fora.

·Aplicació de les tècniques de moviment de les arts marcials en el teatre de titelles i objectes: biomecànica dramàtica.

·La poesia del moviment: com treballar amb tècniques cinematogràfiques un guió de titelles.

·Utilitzar la tecnologia 3D en el disseny de peces de titelles: materials, com fer-ho, canvis en el disseny tradicional. Tecnologies disponibles. Aplicació de la impressió 3D en les peces.

·Altres cursos ofertats per a especialistes en noves dramatúrgies, tècniques de construcció i interpretació….

 

• Cursos específics per a professionals de l’educació.

·Què es pot fer en un racó de teatre? Entendre les possibilitats del teatre dins l’escola i l’ensenyament per racons i l’ensenyament obert i per projectes.

·El teatre com a eïna en l’escola del s.XXI i l’Agenda 21.

·Fer teatre sense papers1: El teatre com a art grupal dins les aules. Conceptes introductoris i prescindint sempre de textos teatrals o guions preconcebuts.

·Fer teatre sense papers 2: Aplicació de la metodologia segons edats determinades i com treballar-ho amb diverses edats barrejades i prescindint sempre de textos teatrals o guions preconcebuts.

·Què és un titella i com el puc utilitzar i fer que l’utilitzin?: tipologies de titelles genèriques i tipus de titelles adequats a cada edat. Tècniques per a fer que un titella estigui viu: conceptes bàsics de manipulació. De què ens serveix un titella en l’ex pressió segons cada edat.

•Tallers pràctics de veu, cos i tècniques de construcció:

·De la idea al personatge i del personatge a la història. Com crear un titella amb possibilitats.

·L’expressivitat. La simplicitat del moviment. Els mecanismes que ho fan possible.

·Trobar la veu d’un titella. Tècniques per crear veus diferents.

·El nostre cos no està al marge: tècniques de manipulació i interpretació: distanciada, poètica, implicada. ·Dansa, gest, titelles i arts marcials: entendre el moviment per a emocionar amb l’expressivitat.

Esquema del projecte

 

Fase inicial: Posada en funcionament del Centre de Creació i Residències Artístiques, captació claustre professorat i creixement dels 2 festivals i mantenir els dos teatres en exhibició. Redacció bases per a residències artístiques i creació de cursos amb professorat. Campanya comunicació.

 

Fase 2: Inici dels cursos intensius d’estiu al juliol 2020 i dels cursos intensius anuals al setembre 2020. 2a ronda de finançament (Gener 2021)

 

Fase 3: Avaluació de resultats i redefinició d’objectius (juliol 2021). Proposta de cooperativisme entre professorat, agents culturals i artistes (finals 2021).

 

Fase 4: Consolidació projecte. 3a ronda finançament. Ampliar el projecte amb companyies artístiques residents permanents al centre de creació. Reestructuració (finals 2022-inici 2023).

 

També procura obrir un teixit nou entre artistes, fomentant l’ocupació estable amb 4 accions molt concretes:

Creació de llocs de treball dins del Centre de Formació, on es vol procurar que en uns 3-4 anys hi hagi entre 10 i 15 professors treballant jornades de 30 hores setmanals de forma estable.

 

Creació d’espectacles que fomentin l’autoocupació tan d’artistes emergents com ajudar en la producció en companyies consolidades. Amb aquesta segona acció volem fomentar també la internacionalització de les companyies fomentant la producció d’espectacles sense paraules que siguin susceptibles de ser programats en d’altres països.

 

Augment del personal de gestió de projecte, gestió d’espais i de sales, comunicació i administració de Can Ninot. Volem passar de tenir-ho tot subcontractat amb autònoms a que formin part de la cooperativa, associació o empresa, segons es decideixi.

 

Creació de la cooperativa, associació, empresa o el que s’estipuli amb el professorat i personal de gestió, en última instància i sempre i quan els participants del projecte així ho desitjin i dins dels terminis que s’estableixin per majoria en una assamblea oberta i no d’obligada participació.

 

Plantejar un òrgan público privat de gestió del Centre de Creació amb presència de la nova cooperativa, associació o empresa, l’Ajuntament de l’Hospitalet, Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.

Imatges dels espais
bottom of page